Fix Breeze Theme Of Libreoffice In Kde 5

Libreoffice

Libreoffice cung cấp các look-and-feel theo rất nhiều UI khác nhau như GTK, QT4, QT5,... Kể từ bản KDE 5, trên libreoffice đã có 1 look-and-feel cho QT nhưng vẫn còn rất xấu và nhìn rất khó chịu, nhất là các checkbox trên toolbar. Ta có thể khiến LibreOffice trông dễ nhìn hơn mà trông vẫn đồng bộ với giao diện breeze của toàn hệ thống bằng cách sửa trong file libreoffice-still.sh:

sudo kate /etc/profile.d/libreoffice-still.sh

Uncomment dòng:

export SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk

và restart. Mọi người sẽ thấy giao diện mới trông dễ nhìn và trang nhã hơn rất nhiều.